Adaptacija u Hotel u Beogradu

Adaptacija u Hotel u Beogradu

Period posla 2019
Klijent Elegance doo
Lokacija Beograd
Opis Glavni projekat adaptacije postojećeg objekta u sivoj fazi u hotel sa 76 ležaja u 32 sobe i restoranom.
Bruto 2250m2
Status U pripremi

Glavni projekat adaptacije postojećeg objekta u sivoj fazi u hotel sa 76 ležaja u 32 sobe i restoranom. Sa veoma ograničenim sredstvima, uz unapred definisane proporcije i raspored otvora i krova formirana je harmonična celina podelom fasada na bazis u kamenu, telo u svetlom malteru i sprat – venac upotrebom plitke plastike i finih nijansi u završnoj obradi. Planiran je hotel opremljen modernim sistemom instalacija koje se projektom sinhronizuju kako međusobno, tako i sa nasleđenom betonskom konstrukcijom.