studio

Osnovan 2007. godine, Saurus je arhitektonski studio za unapređenje prostora za život običnih ljudi sa težnjom da se uključi što širi krug uticaja bez izuzetaka i time postigne maksimalan broj rešenih problema ugrađenih u harmoničnu celinu. Arhitekturu ne shvatamo kao modni trend. Svako rešenje zasnivamo na kontekstu i na klasičnim, neprolaznim vrednostima, utemeljenim na prirodi stvari.

Potvrdu da smo krenuli pravim putom, i podstrek da tako nastavimo, dobili smo na samom početku od cenjenih profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu koji su nas kao predsednici žirija nagradili na tri domaća anonimna konkursa.

Imamo iza sebe veliki broj objekata, uglavnom izvedenih. Projekti variraju od dogradnji, rekonstrukcija, enterijera, projekata porodičnih kuća,stambeno – poslovnih objekata, do većih stambenih kompleksa, trgovačkih i turističkih objekata,javnih površina i trgova. Pri tom nam cilj nikada nije bio kvantit, već kvalitet.

Arhitektonski studio Saurus pruža usluge projektovanja celokupne tehničke dokumentacije potrebne za gradnju, ozakonjenje – legalizaciju postojećih objekata, pomoć u odabiru i urbanistička analiza lokacije, parcele i pripremi dokumentacije, zajednički rad sa krajnjim korisnicima, nadzor i savetodavnu podršku tokom celog procesa koji vodi useljenom objektu.

Svaki objekat prvo „izgradimo“ u virtuelnoj stvarnosti prostornog informacionog modela, što svodi broj grešaka u sinhronizaciji delova projekta na minimum i znatno doprinosi jasnijoj komunikaciji, kako sa investitorom, tako i sa krajnjim korisnicima kroz vizuelizacije i prezentacije, kataloge stanova, enterijerska rešenja i slično.

Naš cilj je da se podigne kvalitet izvedenih objekata prosečne cene izgradnje za svakodnevni život običnog čoveka – od porodičnih kuća preko stambenih višeporodičnih objekata do poslovnih i drugih objekata.

Naš princip je bliska saradnja sa investitorima u čijoj smo ulozi i sami bili na nekoliko građevinskih poduhvata, i odlično se upoznali sa interesima i problemima ovog posla.

Studio Saurus čine arhitekti Jelena i Srđan Tomić uz podršku partnera i honorarno angažovanih kolega koji pokrivaju različite specijalističke oblasti. Težimo usklađivanju svih delova projektne dokumentacije u skladnu celinu sa minimumom grešaka čime smanjujemo nepotrebne troškove investitora, ali uvek uz maksimalni mogući kvalitet u datim uslovima.

Kontakt

Đevđelijska 14, Beograd
Tel. +381 65 47 43 024
E-mail: studio@saurus.rs

 

Bul. Kralja Aleksandra 274
Tel. +381 65 47 43 024
E-mail: studio@saurus.rs

Podaci

Srđan Tomić pr Arhitektonski studio Saurus duo
Tekući račun: 265-1740310001205-24
Matični broj: 61640894   PIB:106107446

 

Saveznička 8 Aranđelovac
Tel. +381 65 47 43 024
E-mail: studio@saurus.rs

Tim arhitektonskog studia saurus
Srđan Tomić - Arhitekta u studiju Saurus

Srđan Tomić
Arhitekta
+381 65 474 30 24
srdjan@saurus.rs
Jelena Tomić - Arhitekta i urbanista u studiju Saurus

Jelena Tomić
Arhitekta urbanista
+381 65 558 23 61
jelena@saurus.rs
Marko Ranđelović - Arhitekta u studiju Saurus

Marko Ranđelović
Arhitekta
+265 888 071 615
marko@saurus.rs
Miroslav Kočmaruk

Miroslav Kočmaruk
D.I. Elektrotehnike
kosmik@saurus.rs
Nagrađivani arhitektonski projekti
Prva nagrada za gradski

Prva nagrada i glavni projekat
Konkursno rešenje trga u Beočinu u organizaciji Lafarge BFC d.o.o. 2009. Članovi žirija bili su predsednik žirija Bogdan Cvejić, „Lafaržov“ arhitekta iz Pariza Leopold Lombard, profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu Zoran Lazović.
Nagrada na konkursu za japansku česmu Beograd

Treća nagrada
Konkursno rešenje na temu Japanska česma na Kalemegdanu u organizaciji GSP Beograd 2010. Predsednik žirija konkursa Branislav Mitrović, ,redovni profesor Arhitektonskog fakulteta.
Nagrađeni arhitektonski projekat za pijacu senjak

Treća povišena nagrada
Konkursno rešenje objekta pijace Senjak sa podzemnom garažom i javnih površina 2010. Predsednik žirija konkursa Vasilije Milunović, redovni profesor Arhitektonskog fakulteta.