Almex Hotel Tamiš

Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš
Energetska efikasnost hotela Almex Tamiš

Almex Hotel Tamiš

Period posla 2016
Klijent Almex doo
Lokacija Pančevo
Opis Urbanističko arhitektonski projekat bloka i rekonstrukcije hotela Tamiš
Bruto 27508 m2
Status Otkup

Kontekst

Prostor intervencije je smešten u neposrednoj blizini reke Tamiš, mosta i keja, na samom „ulazu“ starim putem (magistralni put BG – Vršac (Rumunija)) i u neposrednoj blizini gradskog centra. Fizička struktura okolnog gradskog tkiva je tradicionalna blokovska gradnja pretežno individualnih objekata P+1.

Opis Arhitektonskog rešenja sa dinamikom realizacije

Arhitektonski Studio Saurus Gradski blok u neposrednoj blizini reke Tamiš, mosta i keja, na samom „ulazu“ u Pančevo. Predlaže se rekonstrukcija hotela i dogradnja sprata kao i dogradnja različitih sadržaja na parceli kroz šest faza izgradnje. Energetska efikasnost je unapređena kroz energetsku sanaciju fasade hotela i njenu rekonstrukciju.
Projektovani prostor se po nameni može podeliti u četiri podceline – hotel, trgovinski centar sa garažom, poslovna celina, poslovno stambena celina i javni prostor.
Ukupno ostvarena razvijena bruto površina je 27508 m2.
Ukupno ostvarena razvijena neto površina je 24385 m2.
Indeks zauzetosti (Iz) 50% (prema postojećem Iz 14%)

Integracija

Problem u urbanom tkivu je nastao izgradnjom predimenzioniranog slobodnostojećeg objekta u tradicionalnoj blokovskoj matrici usitnjene strukture. Inverzija izgradjeno-neizgradjeno je u potpunom kontrastu sa kontekstom.

Primenjen je princip integracije kao univerzalni metod metod resavanja složenih problema.
Integracija hotela Tamiš odvija se u više nivoa:
– na nivou izgrađene fizičke strukture u okviru bloka (dela pripadajućeg bloka) kao i samog bloka (dela pripadajućeg bloka) u okolno gradsko tkivo – obodnom izgradnjom.
– na nivou sadržaja – kroz integrisanje sadržaja hotela u prizemlju sa sadržajima pripadajućeg bloka koji će biti izgrađen kao i uvođenjem novih sadržaja koji su atraktivni za veliki broj posetilaca
– aktivacijom pešačkih tokova odnosno zadržavanjem postojećih pešačkih tokova i formiranjem novih pešačkih tokova odnosno omogućavanja direktne veze centra sa rekom i drugim planiranim urbanim tačkama uključivanjem u medjunarodnu turističku ponudu (smeštaj grada Beograda (praktično na istoj udaljenosti od Skupštine grada Beograda kao i hotelski lanci na Novom Beogradu) odnosno magistralnog puta Beograd-Rumunija)

Aktivacija unutrašnjosti bloka

Hotel Tamiš, svojim slobodno stojećim brutalistički oblikovanom korpusom zauzima centralni deo bloka, ostavljajući regulacionu liniju slobodnu.

Fizička struktura – struktura hotela Tamiš se slično cvetu – razvija u postojećem rasteru na celu površinu partera parcele formirajući puno-prazne (zelene) prostore.
Obodna izgradnja nije mogla biti jednostavno primenjena jer proizvodi problem sukoba zadnjih dvorista i hotela, tj. hotel unutar bloka. Rešenje je pronadjeno u integraciji u nivou prizemlja/partera – gde je ono u svojoj nameni i strukturi zajedničko za ceo kompleks.
Krovovi prizemnih krila hotela (restorana) postaju zelene platforme – novo unutrasnje dvoriste.
Kroz prostre kompleksa propušteni su različiti pešački tokovi, motivisani pažljivo planiranim rasporedom različitih namena i postojećim atrakterima ( Tamiš, autobuska stajališta, Dom vojske).

Energetska efikasnost i ekologija

Potrebno je da primenjeni materijali i oprema zadovolje najviše standarde iz ove oblasti – efikasnosti i štednje energije, proizvodnje zelene energije i koriščenja tehnološki naprednih rešenja. Energetska efikasnost je postignuta kroz energetsku sanaciju fasade hotela i njenu rekonstrukciju. Planirani objekti poštuju u potpunosti ove principe – po svom obliku, prostornoj organizaciji, pažljivoj orjentaciji i tehničkim rešenjima za grejanje (toplotne pumpe i solarni paneli za zagrevanje tople vode), rasvetu (leed rasveta, oprema visokih razreda) i ponovnog korišćenja vode atmosferskih padavina. Planirane su krovne bašte radi smanjenja emisije CO2 i postizanja bolje mikro klime bloka.