Naselje Kuca Malavi Afrika

Naselje kuća u Malaviju Afrika

Period posla 2019
Klijent Fizičko lice
Lokacija Malavi Afrika
Opis Naselje kuća u glavnom gradu Malavija u centralnoj Africi.
Bruto 9x220m2
Status U izgradnji

Lokacija je veoma povoljna, na uzvišenju iznad grada sa lepim pogledom na okolni planinski pejzaž, i dobrim saobraćajnim vezama. Poseban problem je uklapanje u trougaoni oblik parcele i nagnuti teren, sa zahtevanom velikom gustinom naseljenosti i odvajanjem vile vlasnika kao posebne, fizički i vizuelno izolovane celine. Kulturni kontekst ovog naselja nije sama Afrika, već globalno tržište. Temperatura koja se kreće u rasponu od +15 do +35 ne zahteva poseban termički omotač, što omogućava slobodnije oblikovanje fasade.