Pijaca Senjak 1. nagrada

Pijaca Senjak Konkurs
Pijaca Senjak Konkurs
Pijaca Senjak Konkurs
Pijaca Senjak Konkurs
Pijaca Senjak Konkurs
Pijaca Senjak Konkurs

Pijaca Senjak – 3. nagrada

Period posla 2010
Klijent Opština Savski venac i DAB
Lokacija Senjak, Beograd
Opis Konkursno rešenje objekta pijaca Senjak sa podzemnom garažom i javnih površina
Bruto 7280 m2 pod objektom
Status

Arhitektonski studio Saurus je dobio treću povišenu nagradu na konkursu za pijaca Senjak. Druga nagrada nije dodeljena.

GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC, Beograd u saradnji sa DRUŠTVOM ARHITEKATA BEOGRAD raspisisala je opšti javni anonimni anketni urbanističko-arhitektonski konkurs za izradu rešenja pijace „Senjak“

Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim okvirnim kriterijumima:
– Poštovanje uslova raspisa i programa konkursa ;
– Koncept rešenja primeren značaju lokacije;
– Funkcionalnost rešenja pijace;
– Savremene tendencije u oblikovanju gradskih prostora i savremeno saobraćajno rešenje.;
– Odnos predloženog rešenja prema okruženju.
– Racionalnost i ekonomičnost ponuđenog rešenja.

Žiri konkursa:
Pr.Vasilije Milunović, dipl.inž.arh.,s.r. predsednik i članovi:
Ljubica Popović, dipl.oecc., s.r. Mr Žaklina Gligorijević, dipl.inž.arh., s.r. Dragan Ćorović, dipl.inž.elektr., s.r. Nina Mitranić, dipl.inž.arh., s.r. Slobodan Ristić, dipl.inž.arh.,s.r. Aleksandar Nedeljković, dipl.inž.arh., s.r.

Kompleksnost problema bila je inspirativna u vajanju teško dostižnog jedinstva mnogih uticaja proizvodeći bogato, višeslojno i dobro utemeljeno konceptualno rešenje sa puno potencijala za dalju razradu.